Uncategorized

ЭЕШ-д сурагчидаа хамгийн сайн бэлтгэдэг сургуулиуд

Хүүхдэдээ чанартай боловсрол эзэмшүүлэх  нь гэр бүл бүрийн томоохон зорилгын нэг. Гэтэл “Энэ олон сургуулийн аль нь сайн сургалттай вэ” гэх асуудал тулгарна.

Тодруулбал, манай улсад өнгөрсөн оны байдлаар 848 ерөнхий боловсролын сургууль байгаагаас 166 нь хувийн өмчийнх, 682 нь төрийн өмчийн сургууль байна. Нөгөө талаас сурагчид нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хэр амжилт үзүүлсэнээр тухайн сургуулийн сургалтын чанарыг үнэлэх хандлага бий.

Иймд бид  өнгөрсөн онд элсэлтийн ерөнхий шалгалтад дундаж онооны үзүүлэлтээр улсад тэргүүлсэн ерөнхий боловсролын сургуулуудийн талаар мэдээлэл хүргэж байна.

ЭЕШ-ийн дундаж оноогоор улсад тэргүүлсэн 15 сургууль

2021 онд математик, нийгмийн ухаан, англи хэл, фикик, биологи, хими зэрэг хамгийн олон сурагч оролцсон зургаан хичээлийн дундаж үзүүлэлтээр /658,1 оноо/ “Оюунлаг” сургууль улсын хэмжээнд тэргүүлсэн байна. XI ахлах сургууль 651 оноогоор хоёрдугаарт, 644.2 оноогоор “Сант” сургууль гуравдугаар бичигджээ.

 1. Оюунлаг сургууль  658.1
 2. 11-р ахлах сургууль 651.0
 3. Сант сургууль  644.2
 4. Шинэ Монгол сургууль 637.7
 5. Шинэ Монгол Харумафүжи сургууль  632.3
 6. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль  621.9
 7.  Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 615.0
 8. Шинэ Эрин ахлах сургууль  611.2
 9. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 604.2
 10. Олонлог ахлах сургууль  602.6
 11. Орчлон ахлах сургууль 600.5
 12. Нест эдүкейшн сургууль 592.8
 13. Логарифм сурууль  591.9
 14. Олонлог академи  579.7
 15. 1-р ахлах сургууль – 557.6

Англи хэлний хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Англи хэлний хичээлийн  тухайд мөн л “Оюунлаг” /672,89 оноо/, “Сант” /667.69 оноо/ сургууль тэргүүлсэн байна. Харин гуравдугаарт 666,75 оноогоор “Шинэ эхлэл” ахлах сургууль бичигджээ.

 1. Оюунлаг сургууль 672.89
 2. Сант сургууль 667.69
 3. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 666.75
 4. Орчлон ахлах сургууль 653.03
 5. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 648.56
 6. Шинэ Монгол сургууль 646.69
 7. Шинэ Эрин ахлах сургууль 642.43
 8. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 638.6
 9. 11-р ахлах сургууль 638.41
 10. Олонлог ахлах сургууль 631.83
 11. Логарифм сурууль 628.1
 12. Нест эдүкейшн сургууль 627.84
 13.  Улаанбаатар элит олон улсын сургууль 626.11
 14. Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 624.57
 15. Олонлог эгзэ 622

Физикийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

2021 оны ЭЕШ-ийн физикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 667,79 оноогоор “Оюунлаг”  сургууль, 661,83 оноогоор XI ахлах сургууль, 660,75 оноогоор “Орчлон” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль 667.79
 2. 11-р ахлах сургууль 661.83
 3. Орчлон ахлах сургууль 660.75
 4. Шинэ Монгол сургууль 655.42
 5.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 649.5
 6. Сант сургууль 647.5
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 645.23
 8. Олонлог ахлах сургууль 632.18
 9. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 619.22
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 617.33
 11. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 614.2
 12. Логарифм сурууль 591.25
 13. Олонлог академи 582.5
 14. Нест эдүкейшн сургууль 576.05
 15. Эрхэт эрдэм 574.5

Математикийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн математикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 703,8 оноогоор XI ахлах сургууль, 667,4 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 662,03 оноогоор “Сант” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. 11-р ахлах сургууль 703.8
 2. Оюунлаг сургууль 667.4
 3. Сант сургууль 662.03
 4. Олонлог ахлах сургууль 650.43
 5. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 640.76
 6.  Шинэ Монгол сургууль 628.11
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 626.43
 8. Эрхэт эрдэм 625.53
 9.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 613.39
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 609.51
 11. Логарифм сурууль 595.3
 12. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 595.15
 13. Нест эдүкейшн сургууль 586.25
 14. 1-р ахлах сургууль 569.65
 15. Олонлог академи 565.4

Биологийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн математикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 703,8 оноогоор XI ахлах сургууль, 667,4 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 662,03 оноогоор “Сант” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль – 646
 2. 11-р ахлах сургууль – 645.33
 3. Шинэ Монгол сургууль- 644.28
 4. Шинэ монгол Харумафүжи сургууль- 638,86
 5. Сант сургууль –638.17
 6. Шинэ Эрин ахлах сургууль -604.62
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль -604,33
 8. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль -599.33
 9. Орчлон ахлах сургууль -589.43
 10. Олонлог академи- 581.75
 11. Ерөнхий боловсролын Нест эдүкейшн сургууль -581,5
 12. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль – 574
 13. Логарифм сурууль- 572
 14. 1-р ахлах сургууль -571.31
 15. Олонлог ахлах сургууль–553

Химийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн химийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 670.39 оноогоор “Шинэ Монгол” сургууль, 648,67 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 649,96 оноогоор “Шинэ монгол Харумафүжи” сургууль  тус тус тэргүүлсэн байна.

 1. Шинэ Монгол сургууль 670.39
 2. Оюунлаг сургууль 648.67
 3.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 646.96
 4.  Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 641.5
 5. Сант сургууль 640.17
 6. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 638.11
 7. Орчлон ахлах сургууль 630.62
 8. 11-р ахлах сургууль 629.33
 9.  Нест эдүкейшн сургууль 627.8
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 625.44
 11. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 613.25
 12. Олонлог академи 581.75
 13. Эрин эверест интернэшнл сургууль 574
 14. 1-р ахлах сургууль 562.09
 15. Логарифм сурууль 55

Нийгмийн ухааны хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн нийгмийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 645,6 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 634 оноогоор “Эрхэт эрдэм” сургууль  тус тус тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль 645.6
 2. Эрхэт эрдэм 634
 3. 11-р ахлах сургууль 627
 4.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 620.48
 5. Сант сургууль 609.83
 6. Логарифм сурууль 608.8
 7. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 591.05
 8. Шинэ Монгол сургууль 581.44
 9. Олонлог эгзэ 576
 10. Олонлог академи 573.31
 11. Шинэ Эрин ахлах сургууль 568
 12. Эрин эверест интернэшнл сургууль 557.73
 13. Нест эдүкейшн сургууль 557.36
 14. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 550.3

Санал болгох

С.Амарсайханы ах С.Отгонбаяр Туул голын эргийн 14 мянган бургас хядан тансаг харшууд барьж байна

uuganaa90

Брэнд болон алтаар гоёсон хос TripleX-ийг өнгөлөв

uuganaa90

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Т.БАДАМЖУНАЙ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР “БАДАМЖУНАЙ ИЙМ АСУУДАЛД ХОЛБОГДООГҮЙ” ГЭЖ ГАРНА

uuganaa90

1300 төгрөг хулгайлаад 10 жилийн ял сонссон П.Ариунцэцэг нэг жилийн дараа суллагджээ

uuganaa90

“Сайхан шинэлээрэй” үзэсгэлэн болж байна

uuganaa90

PEOPLE AWARDS АРГА ХЭМЖЭЭ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

uuganaa90

Сэтгэгдэл бичих

error: Хуулбарлахыг хориглоно !!!